Försäkring

VIKTIGT!

All ridning på våra banor och träningar sker på egen risk. klubben har inte någon försäkring för ev. skador utan den ridande själv måste ha lämpligt försäkringsskydd. Föräldrar ansvarar för att underåriga har den träning och erfarenhet som krävs.

cartoon-horse-pics