Medlemsinformation

KONTAKTUPPGIFTER

mailadress: gronemad@hotmail.com

Facebook: Där heter vi Grönemads stallklubb

Instagram:gronemadsstallklubb

 

 

 

STYRELSEN FÖR GRÖNEMADS STALLKLUBB 2020

ORDFÖRANDE : MARIE NILSSON

KASSÖR: HELENA VÅRHALL

SEKRETERARE: HANNA EINARSSON

LEDAMOT: ANNA VÅRHALL

LEDAMOT:KARIN SAARINEN

LEDAMOT:MARIA MANCINI

Medlemskostnader

MEDLEMSAVGIFTEN Medlemsavgiften 2020 är 100 kr för junior ( t.o.m 18 år) och 150 kr för senior. Medlemsavgiften för familj är 300 kr. Medlemsavgiften sätts in på Grönemads stallklubb postgiro 4929523-1  eller swishnr 1236366736 ( Skriv namn och adress).   Medlemsförmånen är att du får utnyttja banan vid andra tillfällen än vid våra aktiviteter. Icke …

Stagdar

STADGAR FÖR GRÖNEMADS STALLKLUBB   &1. NAMN OCH ORGANISATION Föreningens namn är Grönemads Stallklubb och har sitt säte i Vårgårda kommun. & 2. ÄNDAMÅL Föreningens ändamål är att främja häst- och rid intresserade för gemensamma aktiviteter på olika nivåer. & 3.VERKSAMHET Att företräda medlemmarnas gemensamma intressen och hålla i verksamheter som medlemmarna önskar inom föreningens ekonomiska …

Verksamhetsberättelse 2019

Grönemads Stallklubb Verksamhetsåret 2019-01-01 – 2019-12-31   Styrelsen Styrelsen har bestått av: Ordförande: Marie Nilsson Kassör: Helena Vårhall Sekreterare: Hanna Einarsson Ledamot: Karin Saarinen, Maria Mancini, Anna Vårhall Styrelsen hade 6 st sammanträden under året. Övriga förtroendeposter Revisor Christina Andrén Syfte Lokala ryttare och hästintresserade kommer för arrangemang för hoppning och dressyr. Ryttarna får träna …