SENSOMMARHOPPNING DEN 17 AGUSTI

BOMKLASS OCH PAY´N AND JUMP FRÅN 30 CM

ANMÄLAN TILL VÅR MAIL : gronemad@hotmail.com

FÖRHÖJD STARTAVGIFT EFTER DEN 10 AUGUSTI MED 20 KR

VARMT VÄLKOMNA

Vi startar klockan 09.00 Det är gräsbana. Inget vatten finns till hästarna på banan, så ta med det.

Fika finns att köpa.

Vaccinationsintyg skall visas innan urlastning på banan.

UTSKICK 2024